X
تبلیغات
دل داده ام بر باد... - يك وقت هايي بايد...

دل داده ام بر باد...

من تو را دوست دارم .تو دیگری را. .دیگری دیگری را.. و این چنین است که ما تنهاییم.

يك وقت هايي بايد...

می دانی؟

یک وقت هایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویسی

تـعطیــل است!

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویـی:

بگذار منتـظـر بمانند !

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1392ساعت 10:16  توسط گاهي وقتها ممكن است تنها بماني...  |